Vaktmästeri

På vaktmästeriet arbetar  "Kejje"  som  heter  Keith Lund, det är han som öppnar och tar emot barnen i åk F-3 på fritidsavd. Botanicus på morgonen.  Webredaktör för skolans hemsida och IT ansvarig och arbetsmiljöskyddsansvarig/brandskyddssamordnare på Uppsävjaskolan. 

Mobil :  0725-747721

             018 - 727 75 60        

E post :  keith.lundh@uppsala.se

1 september 2017